მესხი თამარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2015 თამარ მესხი - "პერიწონის წესდების" ერთი ბუნდოვანი მონაკვეთის განმარტებისათვის 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი

წერილები თამარ მესხზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2017 მაია რაფავა - გამოხმაურება თამარ მესხის ნაშრომზე: "სინა და საქართველო. ახალი ფურცლები მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისათვის", თბილისი, 2013 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი