2015 - მესხი თამარ - "პერიწონის წესდების" ბუნდოვანი მონაკვეთი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


PDF ვერსია

ნაშრომი:

თამარ მესხი - "პერიწონის წესდების" ერთი ბუნდოვანი მონაკვეთის განმარტებისათვის


კრებული:

2015 - მრავალთავი - ტომი 24


ისტორიული პიროვნებები: