სამყურაშვილი ლია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2007 ლია სამყურაშვილი - შუააზიური კოლექციის არაბული სამედიცინო ხელნაწერები 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი
2015 ლიანა სამყურაშვილი - X-XIII საუკუნეების ქართული სამედიცინო ძეგლები და მათი არაბული წყაროები 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2017 ლიანა სამყურაშვილი, შორენა თავაძე - "წიგნი სააქიმოჲ" (ხეც. S-1274). კვლევის ისტორია. 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი