თავაძე შორენა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2017 ლიანა სამყურაშვილი, შორენა თავაძე - "წიგნი სააქიმოჲ" (ხეც. S-1274). კვლევის ისტორია. 2017 - მრავალთავი - ტომი 25 ტექსტი