2015 - კლდიაშვილი დარეჯან - ფერადი გრავიურა ეკატერინე I-სა და პეტრე I დიდის

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


PDF ვერსია

ნაშრომი:

დარეჯან კლდიაშვილი - ფერადი გრავიურა რუსეთის იმპერატრიცა ეკატერინე I-ისა და იმპერატორ პეტრე I დიდის პორტრეტით ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიდან


კრებული:

2015 - მრავალთავი - ტომი 24


ქართული საბუთები: