2015 - ჯოჯუა თემო - XV-XVIII საუკუნეების ხელნაწერი (H-375)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


PDF ვერსია

ნაშრომი:

ჯოჯუა თემო - XV-XVIII საუკუნეების ხელნაწერი კრებულის (H-375) შემადგენლობაში გამოვლენილი XV საუკუნის ორი ხელნაწერი წიგნი - ტაოს უცნობი ერისთავის გიორგი კავკასიძის (1535/1536-1545 წწ.) ფეოდალური სახლის კუთვნილი მარხვანი (H-375ა) და უცნობი იშხნელი ეპისკოპოსის ჯერასიმეს დაკვეთით იშხანში გადაწერილი ზატიკი (H-375ბ)


კრებული:

2015 - მრავალთავი - ტომი 24


ქართული ხელნაწერები: