ჩიტუნაშვილი დალი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2012 დალი ჩიტუნაშვილი - Arm 23-ის ანდერძ-მინაწერის ცნობა თმოგვის აღების შესახებ 2012 - საისტორიო კრებული - II ტექსტი
2015 ზაზა ალექსიძე, დალი ჩიტუნაშვილი - ქართულ-სომხური პალიმფსესტები ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საცავებში: აგათანგელოსის "სომხეთის ისტორია" 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი