1950 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი IV

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი IV


სრული სათაური:
საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - კორნელი კეკელიძის საერთო რედაქციით - ტომი IV - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული ელენე მეტრეველის მიერ - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. აკად ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი - თბილისი - 1950 წ. - 501 გვ.


რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/266727