1957 - ხელნაწერთა აღწერილობა - Q კოლექცია - ტომი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - Q კოლექცია - ტომი I


სრული სათაური:
საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - მუზეუმის ხელნაწერთა ახალი (Q) კოლექცია - ტომი I - შედგენილი ე.მეტრეველისა და ქრ.შარაშიძის მიერ ილ.აბულაძის რედაქციით - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. აკად. ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი - თბილისი - 1957 წ.


რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/266270