2004 - პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

პირთა ანოტირებული ლექსიკონი - ტომი III

სრული სათაური:

"პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" - XI-XVII სს. ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით - ტომი III - მასალები შეკრიბეს და გამოსაცემად მოამზადეს: ანა ბაქრაძემ, ლევან რატიანმა და გიორგი ოთხმეზურმა - ტომი შეადგინეს დარეჯან კლდიაშვილმა და მზია სურგულაძემ - თბილისი 2004

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/150983