1983-4 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1983-4

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1983-4 - თბილისი - 1983

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/169175

სარჩევი
  • ვალერიან გაბაშვილი - ტყვის სყიდვა შუა საუკუნეების ევროპაში (ქართველ ტყვეთა ისტორიის ევროპული მასალები)
  • დავით პაიჭაძე - ლუდოვიკო და ბოლონია და ქართველთა ელჩობა დასავლეთ ევროპაში
  • ანა ბაქრაძე - თუმანიშვილთა საგვარეულოს გენეალოგიის დადგენის ცდა XVII-XVIII სს.
  • ვახტანგ ითონიშვილი - მთიულეთისა და გუდამაყრის მოსახლეობის სოციალური სტრუქტურა XVIII საუკუნეში
  • Маркарян Самвел - О значении и датировке битвы тюрок-сельджуков с войсками союзников (1049 г.)
  • გონელი არახამია - "ძეგლი ერისთავთა"-ს ისტორიულ პირთა იდენტიფიკაციისა და ქრონოლოგიის საკითხისათვის
  • დავით ხოშტარია - ჩითახევის მონასტრის ეკლესია