ითონიშვილი ვახტანგ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1980 ვახტანგ ითონიშვილი - მოსახლეობის სოციალური შემადგენლობა აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში (მთიულეთი, გუდამაყარი, ხანდო, ჭართალი) გიორგი ბრწყინვალის "ძეგლის დადების" მიხედვით 1980-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1983 ვახტანგ ითონიშვილი - მთიულეთისა და გუდამაყრის მოსახლეობის სოციალური სტრუქტურა XVIII საუკუნეში 1983-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1989 ვახტანგ ითონიშვილი - არაგვის ხეობის ისტორიის საკითხები 1989-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი