მესხია მარინა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1978 მარინა მესხია - "მელიქის" სახელოსათვის XVI-XVII სს. თბილისში 1978-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1979 მარინა მესხია - XVI-XVII სს. თბილისის ისტორიისათვის 1979-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2012 დარეჯან კლდიაშვილი, მარინა მესხია - გარეჯელი იეროდიაკონი იოსტოს მრევლიშვილი (აღმშენებლობა წმ. დავითის ლავრაში და მოგზაურობა წმინდა მიწაზე) 2012 - საისტორიო კრებული - II ტექსტი
2016 შოთა მესხია - ძლევაჲ საკვირველი. დიდგორის ბრძოლა და თბილისის შემოერთება - წიგნი გამოსაცემად მოამზადეს მარინე მესხიამ და ზურაბ პაპასქირმა 2016 - მესხია შოთა - ძლევაჲ საკვირველი ტექსტი