2017 - კლდიაშვილი დარეჯან - სვეტის უდაბნოს სულთა მატიანე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


PDF ვერსია

ნაშრომი:

დარეჯან კლდიაშვილი - სვეტის უდაბნოს სულთა მატიანე


კრებული:

2017 - მრავალთავი - ტომი 25


ქართული ხელნაწერები:

A-844 - სვეტის უდაბნოს ოთხთავი


ისტორიული პიროვნებები:

ივანე ორავჟანდას ძე ჯაყელი