ჯობაძე ვახტანგ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2001 ვახტანგ ჯობაძე - წმ. ბარლაამის მონასტერი კასიუსის მთაზე 2001 - მრავალთავი - ტომი XIX ტექსტი

წერილები ვახტანგ ჯობაძეზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2007 მიხეილ ქავთარია - ედიშერ ხოშტარია-ბროსე (ნეკროლოგი) 2007 - მრავალთავი - ტომი 22 ტექსტი