ებანოიძე მზია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2001 მზია ებანოიძე - რამდენიმე ცნობა ქართველთა შესახებ წმ. მიწაზე მე-17-18 საუკუნეების ინგლისელი მოგზაურების მიხედვით 2001 - მრავალთავი - ტომი XIX ტექსტი