1967 - თსუ შრომები - ტ.121

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თსუ შრომები - ტ.121

სრული სათაური:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ტ.121 (აღმოსავლეთმცოდნეობა) - 1967 წ.

რესურსები ინტერნეტში:

http://digitallibrary.tsu.ge/book/!2017/n18/shromebi_121_7/index.html#/0

შინაარსი[edit]