1983 - აბულაძე ცისანა - თურქული წყაროები XVI ს. I მეოთხედის სამცხე-საათაბაგოს ისტორიისათვის

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წყაროთმცოდნეობა -12.pngსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ცისანა აბულაძე - თურქული წყაროები XVI ს. I მეოთხედის სამცხე-საათაბაგოს ისტორიისათვის

სრული სათაური:

თურქული წყაროები XVI ს. I მეოთხედის სამცხე-საათაბაგოს ისტორიისათვის - თურქული დოკუმენტები ქართული თარგმანით, გამოკვლევითა და შენიშვნებით გამოსცა ცისანა აბულაძემ - თბილისი - 1983

რესურსები ინტერნეტში:
შინაარსი
 • ცისანა აბულაძე - სამცხე-საათაბაგო და ირან-ოსმალეთი XVI საუკუნის ოციან წლებში
 • ცისანა აბულაძე - თურქული წყაროები ათაბაგ ყვარყვარე III-ის დროინდელი სამცხის ისტორიისათვის
 • თურქული დოკუმენტების ქართული თარგმანი
 1. E 8277, თოფქაფის სასახლის არქივი
 2. E 6478/1, თოფქაფის სასახლის არქივი
 3. E 7296, თოფქაფის სასახლის არქივი
 4. E 6668, თოფქაფის სასახლის არქივი
 5. E 6678, თოფქაფის სასახლის არქივი
 6. F134, სტამბოლის მინისტრთა საბჭოს არქივი, ფეკეტეს ფონდი
 • შენიშვნები
 • საძიებლები