2017 - დუღაშვილი ეკა - სპბ ქართულ-ბერძნული ხელნაწერი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


PDF ვერსია

ნაშრომი:

ეკა დუღაშვილი - სანკტ-პეტერბურგის კოლექციის ქართულ-ბერძნული ხელნაწერი: ბერძნული ტექსტები


კრებული:

2017 - მრავალთავი - ტომი 25


ქართული ხელნაწერები:

სანკტ-პეტერბურგის ქართულ-ბერძნული ხელნაწერი


ისტორიული პიროვნებები:

ქაიხოსრო I ათაბაგი