კვაჭანტირაძე ეკა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1988 ეკა კვაჭანტირაძე - წყაროების დამოწმების წესი ვარდან არეველცის "მსოფლიო ისტორიაში" 1988-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1989 ეკა კვაჭანტირაძე - ქრონოლოგიის საკითხები ვარდან არეველცის "მსოფლიო ისტორიაში" 1989-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2009 ეკა კვაჭანტირაძე - ისტორიული მეხსიერება შუა საუკუნეების სომხურ ისტორიოგრაფიულ ძეგლებში 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი
2012 ეკა კვაჭანტირაძე - ავტორის თვითცნობიერება და ძველი სომხური მწერლობა 2012 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XIII-XIV ტექსტი