1988-3 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1988-3

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1988-3 - თბილისი - 1988

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/169208

სარჩევი
  • ზურაბ ცინცაძე - იმერეთის გვიანი შუა საუკუნეებისა და XIX საუკუნის 10-იანი წლების ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული დაყოფა 119-126
  • ერეკლე აბაშიძე - ქართლის ისტორია "მოქცევაჲ ქართლისაჲში" 127-135
  • ლელა მიქიაშვილი - ომან ხერხეულიძის შემოქმედების შესწავლის ისტორიიდან 136-140
  • ეკა კვაჭანტირაძე - წყაროების დამოწმების წესი ვარდან არეველცის "მსოფლიო ისტორიაში" 151-155
  • ზაზა სხირტლაძე - ფრესკის ფრაგმენტი ფიას წმ. თევდორეს ეკლესიის საკურთხეველში 171-178