აბაშიძე ერეკლე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1987 ერეკლე აბაშიძე - "ქართლის ცხოვრებისა" და "მოქცევაი ქართლისაის" ტექსტების შედარებითი შესწავლის საკითხისათვის 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -
1988 ერეკლე აბაშიძე - ქართლის ისტორია "მოქცევაჲ ქართლისაჲში" 1988-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი