გვარაძე ხათუნა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2009 ხათუნა გვარაძე - ქალი და გვიანფეოდალური ხანის ქართული სამართალი 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი