ხუციშვილი თემურ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2009 თემურ ხუციშვილი, ლევან წიქარიშვილი - თურქეთის ტერიტორიაზე ქართული კულტურის ძეგლების შემსწავლელი ექსპედიციების წინასწარი ანგარიში 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი
2014 თემურ ხუციშვილი, ლევან წიქარიშვილი, შალვა კოღუაშვილი - ქართული კულტურის ძეგლების საკვლევი ექსპედიციები თურქეთის არტაანის რეგიონში 2011-2012 წლებში 2014 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII ტექსტი