მარგარიანი ჰაირაპეტ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1975 ჰაირაპეტ მარგარიანი - რამდენიმე ეპიზოდი XII საუკუნის მეორე მეოთხედის საქართველოს ისტორიიდან 1975 - თსუ შრომები - ტ.165 ტექსტი
2016 ჰაირაპეტ მარგარიანი - ტოპონიმი "ბოლოსტიკე" თამარის პირველი ისტორიკოსის თხზულებაში 2016 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XVII-XVIII ტექსტი