მცხეთის საბუთები № 280

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1517-1531 წწ. - სათავდებო წიგნი ბეგასი კათალიკოს ბასილისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • ს. კაკაბაძე: განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. ძველი სარეგისტრაციო ნომერი N 280

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - ტო (370)