მცხეთის საბუთები № 006

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1529 წ. - შეწირულების წიგნი აბაშ ბარათაშვილისა სვეტიცხოველისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • ს. კაკაბაძე: სიგელი მცხეთისა № 6, ქაღალდი, ზომა: 41,1 x 15 1/2. განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - რპთ (189)