მცხეთის საბუთები № 215

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1532 წ. - მალაქია კათალიკოსის მიერ სვეტიცხოველისათვის შეწირული ქონების ნუსხა

Ad-16 იგივე სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 215

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1532 წ. ამ წლის ახლო ხანებს არის დაწერილი ხუცური ტყავის სიგელი სინოდ. კანტ. მცხეთისა № 315 (და მეორე № 342).
  • კორპუსი-ტ.IV: ხეც. Ad-16; თეთრი, კარგად შენახული დაკანონებული ეტრატი, ზომა: 85 x 32. verso-ზე ოვალური მოყვანილობის ზედა აშია დაფარულია ყვითელი და შავი ნადებით; მელანი შავი; ხელი წვრილი, მწყობრი ხუცური; განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. ძველი სააღრიცხვო ნომერი № 215.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები