მცხეთის საბუთები № 503

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1558 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა თბილისის მეტეხთა ღმრთისმშობლისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1558 წ. - ტყავის სიგელი მცხეთისა № 503 (ნუსხა N :რპ:).
  • ს. კაკაბაძე: სიგელი მცხეთისა დაწერილი ტყავზე, ზომით: 62 1/3 x 22 1/2. განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. ძველი სააღრიცხვო ნომრები: 1. ასომთავრულით რპ (180), 2. N 503. საბუთის ტექსტს ახასიათებს ა-მეტობა.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - რპ (18)