მცხეთის საბუთები № 484

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგული დედანი საბუთისა 1459 წ. XI.28. - შეწირულობის წიგნი ფავნელ უჯარმელისა სვეტიცხოვლისადმი
არსებობდა დედნიდან XVII საუკუნეში გადაწერილი პირი სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № ლდ (34)

აღწერილობა:

  • თედო ჟორდანია: 1459 წ. - მცხეთის სიგელი № 484 (ნუსხა № :ლდ:) ტყავზე მხედრულად კარგის ხელით ნაწერი. [1897 - ქრონიკები - II - გვ.272].
  • დედნის არქეოგრაფიული მონაცემები ს. კაკაბაძის მიხედვით: " სიგელი მცხეთისა № 484, ბოძებული ფავნელი უჯარმელის მიერ ტყავზე 74 x 14 1/3. პალიმსესტი, ლამაზი ხელით ნაწერი. ზოგან ჰქონია ა-მეტობა - [2014 - კორპუსი - III - გვ.95].