მცხეთის საბუთები № 129

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დაკარგული დედანი საბუთისა

1595 წ. 04.30. - წიგნი დომენტი კათოლიკოზისა ვახტანგ ბატონიშვილისადმი სოფელ ქორდის შესახებ - I

საბუთის აღწერილობა[edit]

სარგის კაკაბაძე: ქაღალდი, ზომით 37,3/4 x 20,3/4. განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი. სარეგისტრაციო ნომერი N 129.