მცხეთის საბუთები № 010

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1552 წ. 05.06. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1552 წ. - სიგელი მცხეთისა № 10.
  • ს. კაკაბაძე: თავნაკლული, ზომა: 66 1/2 x 22 1/2. განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ; ფრაგმენტი. ძველი სააღრიცხვო ნომერი N 10.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები