სიონის საბუთები № 039

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1523 წ. - შეწირულების წიგნი ელენე-ყოფილ ელისაბედისა თბილისის სიონის ღმრთისმშობლისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1523 წ. - ტფილისის სიონის გუჯარი № 39.
  • ს. კაკაბაძე: ქაღალდი ზომით: 45 x 15 3/4. განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. თავი დაზიანებულია. ძველი სარეგისტრაციო ნომერი N 39

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები