მცხეთის საბუთები № 124

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგული დედანი საბუთისა 1460 წ. I.30. - წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა ვირშელისადმი
არსებობდა დედნიდან XVII საუკუნეში გადაწერილი პირი სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № სჟზ (297)

აღწერილობა:

  • 1838 წ. გუჯრების კომიტეტში პირის გადამღები - პირის გადამღების ცნობით, საბუთის დედანი შესრულებული ყოფილა ორ კეფად გადაკერებულ ეტრატზე. - [2014 - კორპუსი - III - გვ.111].
  • თედო ჟორდანია: 1459 წ. - მცხეთის სიგელი № 124 (ნუსხა № :სჟზ:), ეტრატზე კარგის მხედრულით ნაწერი. [1897 - ქრონიკები - II - გვ.278].
  • დედნის არქეოგრაფიული მონაცემები ს. კაკაბაძის მიხედვით: დედნის ზომა ყოფილა 104,5 x 18 სმ - [2014 - კორპუსი - III - გვ.111].