სიონის საბუთები № 011

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1551 წ. 06.09. - შეწირულების წიგნი პატრონ რამაზისა თბილისის სიონისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1551 წ. ივნისის 9-სა - სიონის სიგელი № 11.
  • ს. კაკაბაძე: ქაღალდი ზომით: 42 x 18 1/4. ფრიად დაზიანებული. განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. ძველი სარეგისტრაციო ნომერი N 11.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები