მცხეთის საბუთები № 100

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა 1435-1439 წწ. - შეწირულების წიგნი თაყა ზევდგინიძისა სვეტიცხოვლისადმი

აღწერილობა: ნუსხა ოე: [75]

  • 1897 წ. - თედო ჟორდანია: "1443 წ. - თფილისის სიონის სიგელი, მხედრულად ნაწერი ქაღალდზე № 100 (ნუსხა მცხეთისა № ოე:).". ქრონიკები - II - გვ.254.