მცხეთის საბუთები № 102

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1518 წ. - პირობის წიგნი ყვარყვარე ათაბაგისა კათალიკოს ბასილისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1518 წ. - მცხეთისავე სიგელი № 102 (ნუსხა :ტჲბ:), თავი აკლია.
  • ს. კაკაბაძე: ზომა: 36 1/2 x 14 2/3. განკვეთილობის ნიშანი: ორი ან სამი წერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - ტჲბ (362)