მცხეთის საბუთები № 060

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

1448-5016

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა სიგ: [213]

საბუთი გატარებულია გუჯრების წიგნში:

  • ფონდი 1451 - Книга гуджаров - I - მცხეთ. საბ. № 60