მცხეთის საბუთები № 123

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1504 წ. - შეწირულების წიგნი სულმამა ამილახორისა სვეტიცხოველისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1504 წ. ამ წელს არის დაწერილი მცხეთის სიგელი № 123 (ნუსხა № :რი:), რომელსაც აძლევს ამილახვრის შვილი მამია.
  • ს. კაკაბაძე: თავი აკლია, ზომა 42 x 14 1/4; თანხმოვნების შემდეგ ხშირად იხმარება ზედმეტი ა, რომელსაც მე არ ვიცავ. დედნის ძველი სააღრიცხვო ნომერი № 123.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - რი (110)