მცხეთის საბუთები № 296

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

Ad-512

დედანი საბუთისა 1453-1459 წწ. - ფიცის წიგნი ანჩელ ქერობინ აბელისძისა დავით კათალიკოსისადმი

აღწერილობა:

  • 1897 წ. - თედო ჟორდანია: "1453 წ. - მცხეთის სიგელი № 296 (ჩემი ნუსხა № 35), ქაღალდზე მხედრულად კარგის ხელით ნაწერი (სამ-სამი წერტილია ხმარებული." ქრონიკები - II - გვ.267.