მცხეთის საბუთები № 302

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1556 წ. - ერთგულების წიგნი საბა მტბევარისა კათალიკოს დომენტისადმი - იგივე Ad-720

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • კორპუსი-ტ.IV: ხეც. Ad-720; ქაღალდი, ზომა: 17,5 x 15,5. დაზიანება: გადანაკეც ადგილებზე მკვეთრად ატყვია დალაქავებული ზოლები. კიდეები შემოჭრილია (ტექსტის დაუზიანებლადფ) და დაკრულია სარესტავრაციო ქაღალდზე. მელანი შავი, ხელი - მწიგნობრული მხედრული. განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. თავში უზის სინოდის კანტორის სააღრიცხვო ნომერი N302.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები