მცხეთის საბუთები № 224

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1561-1584 წწ. - სააღაპე წიგნი ნიკოლაოზ კათალიკოსისა პატრონ ომანისადმი - იგივე Ad-77

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • კორპუსი-ტ.IV: ხეც. Ad-77; ქაღალდი, ზომა: 14,8 x 15,5. დაზიანება: თავნაკლული, გაცვეთილი კიდეები და გადანაკეცი ადგილები გამაგრებულია სარესტავრაციო ქაღალდით. მელანი რუხი, ხელი - კალიგრაფიული მხედრული. განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. მარცხენა კიდეზე XIX საუკუნეში მიწერილია სააღრიცხვო ნომერი N 224.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები