მცხეთის საბუთები № 104

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა 1442 წ. 3.II. - წყალობის წიგნი გრიგოლ მანგლელ-თბილელისა დანიელ ნექისძისადმი

ცნობილია მხოლოდ საბუთის თარიღი და შინაარსი.