მცხეთის საბუთები № 045

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1556-1668, 1578-1600 წწ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • ს. კაკაბაძე: ქაღალდი, ზომა: 11 3/4 x 14 1/4. განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. დედანს ჰქონია ორი სააღრიცხვო ნომერი: ასომთავრულად წითელი მელნით რჟგ (193) და N 45

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - რჟგ (193)