მცხეთის საბუთები № 363

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

1448-532

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა სპზ: [287]

  • ფონდი 1451 - Книга гуджаров - I - მცხეთ. საბ. № 363, გვ.31:
    "სითარხნის წერილი, რომელიც აცადებს მცხეთელების სითარხნესა, რომ ბზე და ქერი არ ეთხოვებოდესთ, რომელიცა ხელმოწერილ არს და ძნელად იკითხება".