ფონდი 1451 - Книга гуджаров - I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საბუთი გვერდი სიგელი მცხეთის საბუთების ნუსხა "ქრონიკები"
003 მცხეთის საბუთები № 003 გვ. 1 1420 წ. IX.10. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 291 :სჟა: გვ.225
005 მცხეთის საბუთები № 005 გვ. 1 1428 წ. I.21. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 224 :სკდ: გვ.
012 მცხეთის საბუთები № 012 გვ. 1448 წ. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 20 :კ: გვ.257
014 მცხეთის საბუთები № 014 გვ. 1-2 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი სასხორის შეწირვის თაობაზე გვ.248
023 მცხეთის საბუთები № 023 გვ. 3 1431 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ვირშის შეწირვის თაობაზე გვ.236
028 მცხეთის საბუთები № 028 გვ. 4 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი კუნელის შეწირვის თაობაზე გვ.249
034 მცხეთის საბუთები № 034 გვ. 4 1435 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.243
035 მცხეთის საბუთები № 035 გვ. 1466 წ. - სიგელი ბაგრატ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 126 :რკვ: გვ.287
036 მცხეთის საბუთები № 036 გვ. 4 1439 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ლომაშვილების შეწირვის თაობაზე № 101 :რა: გვ.245
037 მცხეთის საბუთები № 037 გვ. 1449 წ. XII.25. - შეწირულობის სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.260
038 მცხეთის საბუთები № 038 გვ. 4 1393 წ. VII.5. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.
044 მცხეთის საბუთები № 044 გვ. 5 1414 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.221
054 მცხეთის საბუთები № 054 გვ. 1451 წ. III.8. - შეწირულების წიგნი ამირეჯიბ რამინ გაბელისძისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.261
056 მცხეთის საბუთები № 056 გვ. 7 1399 წ. VII.9. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.204
057 მცხეთის საბუთები № 057 გვ. 7 1424 წ. I.6. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.228
060 მცხეთის საბუთები № 060 გვ. 1447 წ. XII.25. - შეუვალობის სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.259
064 მცხეთის საბუთები № 064 გვ.9 1438-1445 წწ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი № 226 :სკვ: გვ.244
075 მცხეთის საბუთები № 075 გვ. 1465 წ. IV.23. - შეწირულების სიგელი ვამიყ შაბურისძისა სვეტიცხოვლისადმი № 293 :სჟგ: გვ.285
091 მცხეთის საბუთები № 091 გვ. 11 1399-1419 წწ. - დაწერილი ნუგზარ ერისთავისა კათალიკოს ელიოზისადმი გვ.225
100 მცხეთის საბუთები № 100 გვ. 1443 წ. XI.30. - შეწირულების წიგნი ვარამ დიასამიძისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.
101 მცხეთის საბუთები № 101 გვ.11 1399-1407 წწ. - დაწერილი ულუმპიასი სვეტიცხოვლისადმი გვ.213
103 მცხეთის საბუთები № 103 გვ. 1435-1439 წწ. - შეწირულების წიგნი თაყა ზევდგინიძისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.236
105 მცხეთის საბუთები № 105 გვ. 12 1413 წ. IX.20. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.219
106 მცხეთის საბუთები № 106 გვ. 12 1405 წ. IV.13. - დაწერილი ხიმშია ამილახორისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.213
121 მცხეთის საბუთები № 121 გვ. 13 1399-1419 წწ. - დაწერილი თავხელისძეთა კათალიკოს ელიოზისადმი გვ.207
127 მცხეთის საბუთები № 127 გვ. 19 1425-1428 წწ. - დაწერილი ბარათა ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.232
144 მცხეთის საბუთები № 144 გვ. 1443 წ. - შეწირულების წიგნი ყუარყუარესი სვეტიცხოვლისადმი გვ.254
150 მცხეთის საბუთები № 150 გვ. 1399-1419 წწ. - დაწერილი ქავთარ ლაკუზასძისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.
160 მცხეთის საბუთები № 160 გვ. 16 1411 წ. XI.25. - წიგნი დავით ბერისძისა კათალიკოს ელიოზისადმი გვ.219
169 მცხეთის საბუთები № 169 გვ. 17 1398 წ. VII.6. - დაწერილი (თბილისის) ამირათ ამირა ლომი სუნღულისძისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.202
189 მცხეთის საბუთები № 189 გვ. 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა მაკუჭასძეებისადმი გვ.249
236 მცხეთის საბუთები № 236 გვ. 1464 წ. XII.13. - წყალობის წიგნი მარკოზ კათალიკოსისა მამისასადმი გვ.282
249 მცხეთის საბუთები № 249 გვ. 22 1427-1438 წწ. - წიგნი სერაპიონ მაწყვერელისა კათოლიკოს თეოდორესადმი გვ.238
250 მცხეთის საბუთები № 250 გვ. 22 1420-1425 წწ. - დაწერილი გერასიმე მაწყვერლისა კათალიკოს მიქაელისადმი გვ.
296 მცხეთის საბუთები № 296 გვ. 1453-1459 წწ. - ფიცის წიგნი ანჩელ ქერობინ აბელისძისა დავით კათალიკოსისადმი გვ.267
311 მცხეთის საბუთები № 311 გვ. 1453-1459 წწ. - ერთგულების წიგნი კუმურდოელ იოვანე ლასურისძისა დავით კათალიკოსისადმი გვ.268
332 მცხეთის საბუთები № 332 გვ. 28 1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი არმაზის ციხის ბოძების თაობაზე გვ.239
333 მცხეთის საბუთები № 333 გვ. 28 1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა კათალიკოს თეოდორესადმი გვ.242
336 მცხეთის საბუთები № 336 გვ. 29 1433 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა კათალიკოს თეოდორესადმი გვ.239
337 მცხეთის საბუთები № 337 გვ. 29 1413 წ. III.11. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.220
338 მცხეთის საბუთები № 338 გვ. 1442 წ. - სიგელი ვახტანგ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.253
339 მცხეთის საბუთები № 339 გვ. 29 1408 წ. V.26. - დაწერილი დავით ცნოდისძისა სვეტიცხოველისადმი გვ.217
341 მცხეთის საბუთები № 341 გვ. 29 1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ზედაძნელაშვილის შეწირვის თაობაზე გვ.242
344 მცხეთის საბუთები № 344 გვ. 30 1355 წ. - სიგელი დავით მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.
352 მცხეთის საბუთები № 352 გვ. 30 1429 წ. - სიგელი ვახტანგ ალექსანდრე მეფის ძისა ურდოელისადმი გვ.235
356 მცხეთის საბუთები № 356 გვ. 30 1429 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.235
363 მცხეთის საბუთები № 363 გვ. 31 1401 წ. XI.28. - სიგელი გიორგი მეფისა მცხეთის სახლისადმი გვ.
424 მცხეთის საბუთები № 424 გვ. 33 1399-1419 წწ. - დაწერილი იოანე ათაბაგისა კათალიკის ელიოზისადმი გვ.
438 მცხეთის საბუთები № 438 გვ. 34 1438 წ. - წყალობის სიგელი ალექსანდრე მეფისა ურდოელისადმი გვ.244
45 მანგლისის საბუთები № 045 გვ. 77 1402 წ. VIII.1. - დაწერილი იოსებ მანგლელისა რაჟამაშვილებისადმი გვ.
46 ქვათახევის საბუთები № 046 გვ. 97 1442 წ. - ანდერძი ალექსანდრე მეფისა ქვათახევისადმი გვ.251
47 ქვათახევის საბუთები № 047 გვ. 98 1442 წ. ახლოს - ანდერძი ალექსანდრე მეფისა ქვათახევისადმი გვ.
47 ქვათახევის საბუთები № 047 გვ. 98 1442 წ. ახლოს - ანდერძი ალექსანდრე მეფისა ქვათახევისადმი გვ.
49 ქვათახევის საბუთები № 049 გვ. 1452 წ. XII.20. - შეწირულების წიგნი ნანიტა ყიფიანისა ქვათახევის მონასტრისადმი გვ.263
52 ქვათახევის საბუთები № 052 გვ. 98 1420 წ. - დაწერილი ფრიდონა ქადაგისძისა ქვათახევისადმი გვ.
107 სიონის საბუთები № 107 გვ. 180 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა იოანე თბილელ-მანგლელისადმი გვ.250
01 ოქონის საბუთები № 01 გვ. 192 1382 წ. VI. - სიგელი დავით მეფისა ოქონის ხატისადმი გვ.
8 შიომღვიმის საბუთები № 008 გვ. 206 1433 წ. ახლოს - დაწერილი თაყა ზევდგინიძისა მღვიმის მონასტრისადმი გვ.241
- - გვ. 256 აღწერა გუჯართა, სიგელთა და სხუათა წერილთა, ყმათა და მამულთა ზედა და სხუათა შესახუედრთა თირის მონასტრის თავდების ღმრთისმშობლის ეკკლესიისათა
39 თირის საბუთები № 039 გვ. 263 1432 წ. - დაწერილი ხელი მოლარეთუხუცესისა თირის მონასტრისადმი გვ.