მცხეთის საბუთები № 249

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1427-1438 წწ. - წიგნი სერაპიონ მაწყვერელისა კათოლიკოს თეოდორესადმი

დედანი საბუთისა მცხეთის საბუთები № 249 შემონახულია Ad-320

საბუთის აღწერილობა[edit]

  1. 1431-1435 წ. - ამ წლებში არის დაწერილი მცხეთის "საერთგულო წიგნი" (ქაღალდზე, მხედრულად) № 249. - [1897 - ქრონიკები - II - გვ.238].
  2. Ad:320 - 1 ფ.; 37 x 29; ქაღალდი, მეტად დაზიანებული, ნაკეცებზე გაცვეთილი; ძველადვე უხესად რესტავრირებული; მხედრული; სიტყვათა შუა ორ-ორი წერტილი; უთარიღო. - [1961 - შარაშიძე - გვ.24]
  3. ხეც, Ad-320; დედანი. ქაღალდი, მხედრული, დაზიანებული, თავნაკლული, განკვეთილობის ნიშნად ნახმარია ერთი, ორი და სამი წერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ, დამთავრებისას კი ორი წერტილი ხაზით. - [2013 - კორპუსი - II - გვ.146]