ქვათახევის საბუთები № 047

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა 1442 წ. ახლოს - ანდერძი ალექსანდრე მეფისა ქვათახევისადმი

"წერილსა მას ბოლო აკლია, შეუსრულებელი არს და ხელმოუწერელი".