მცხეთის საბუთები № 103

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
დედანი საბუთისა

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები

XVII ს. ნუსხა: სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - ნუსხა ლე: [35]


საბუთის აღწერილობა[edit]

  • 1913 - სარგის კაკაბაძე - 1449-1664:
    თავნაკლული დედანი, ზომა 27 × 23 3/4. განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ.