მცხეთის საბუთები № 003

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
დედანი საბუთისა

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები

XVII ს. ნუსხა: ნუსხა სჟა: [291]

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • 1818 - სინოდის კანტორა - გვ.1:
    "დოკუმენტსა ამას აქვს თავი მოხეული, ოცდამეცხრამეტეს სტრიქონში ლექსი ესე: ნუმცა დავიწყებულ ვიქმნები თქვენ მიერ, აქვს გარშემო ხაზშემოვლებული; ორმოცდამეცხრეს სტრიქონში წაშლილ არს კალმით ლექსი ესე: შენებად. ბოლოს ქაღალდი არს მოხეული ისრეთ, რომ ხელჩართულობა მეფისა ნახევრად არის გაყოფილი და სხვა ქაღალდი აქვს გაკრული".